Select Page

Wegens onvoorziene omstandigheden wordt de najaarsbijeenkomst van de sectie teratologie en reproductietoxicologie verschoven. Een nieuwe datum omtrent het onderwerp 'Obesitas en zwangerschap' zal plaatsvinden in het voorjaar van 2020.