Wegens onvoorziene omstandigheden wordt de najaarsbijeenkomst van de sectie teratologie en reproductietoxicologie verschoven. Een nieuwe datum omtrent het onderwerp 'Obesitas en zwangerschap' zal plaatsvinden in het voorjaar van 2020.