Gedragsrichtlijnen

De gedragsrichtlijnen voor de leden van de Nederlandse Vereniging voor Toxicologie (NVT) zijn opgesteld op basis van de Code of Ethics van de Amerikaanse Society of Toxicology (2012), en vastgesteld door het bestuur van de NVT op 14 januari 2013. Aanpassingen hierop,...

Contact

Artsen die een vergiftiging vermoeden, kunnen bellen met het Nederlands Vergiftigingen Informatie Centrum (NVIC) op 030-274 8888 (24 uur per dag en 7 dagen in de week) en Vergiftigingen.info . Zie ook website NVIC. Burgers, die zorgen hebben over een mogelijke...

Vakgebied

June 5, 2017 De toxicologie richt zich op de bestudering van de schadelijke effecten van stoffen op levende organismen, met als oogmerk de risico's van blootstelling aan deze stoffen voor mens, dier en milieu te schatten en ongewenste effecten te minimaliseren. De...

Statuten

June 5, 2017 Statuten van de Vereniging (herzien in de Algemene Vergadering van 9 januari 1997) Artikel 1 De Vereniging draagt de naam: Nederlandse Vereniging voor Toxicologie.De Vereniging duidt zich in internationaal verband aan met: Netherlands Society of...

Redactie

De redactie is verantwoordelijk voor het communiceren van relevant nieuws binnen de NVT. Dit nieuws is samengevat in de TCDD, de NVT nieuwsbrief. Sinds 2005 komt de TCDD alleen uit in elektronische vorm. Daarnaast onderhoudt de webredactie de website met behulp...

Organisatie

Organisatie van de vereniging De Nederlandse Vereniging voor Toxicologie werd op 18 januari 1979 opgericht. Thans heeft de vereniging meer dan 600 leden, en is daarmee binnen Europa één van de grootste toxicologische verenigingen. De NVT is een open vereniging:...

Bestuur

Het bestuur heeft de verantwoording om het algemene NVT-doel ‘het bevorderen van inzichten in de verschillende aspecten van de toxicologie gericht op bescherming van mens en milieu’, te bereiken en de daarvoor benodigderandvoorwaarden te creëren. Lopende zaken waar...