De volledige vacaturetekst is te vinden op de website werkenvoornederland. Hier kunt u ook uw sollicitatie indienen.

In het kort:

Het Centrum Veiligheid van Stoffen en Producten is op zoek naar (senior) adviseurs of wetenschappelijk medewerkers toxicologie. In de werkzaamheden staan de risico’s van de productie en het gebruik van een breed scala aan chemische stoffen centraal. Jij beoordeelt en adviseert over deze risico’s en adviseert over de mogelijkheden tot beheersing hiervan In deze functie beoordeel je (onderzoek naar) de effecten van en blootstelling aan stoffen via consumentenproducten, in de werkomgeving, via voeding of via het milieu. Het accent van de werkzaamheden ligt op de humaan-toxicologische risicobeoordeling. Actuele dossiers zijn REACH, Classificatie en Labelling, nanotechnologie, alternatieve testmethoden voor dierproeven en toxicologie van mengsels.

Je werkt in verschillende projectteams aan de risicobeoordeling en classificatie van stoffen. Je vertaalt wetenschappelijke bevindingen in bruikbare adviezen voor onze publieke opdrachtgevers. Dit zijn de ministeries van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) en Infrastructuur en Waterstaat (IenW) en de inspecties van deze ministeries.
Je onderhoudt relaties met opdrachtgevers en met stakeholders en andere kennisinstellingen. Je houdt ontwikkelingen in het beleid en de regelgeving bij.

Afhankelijk van jouw vaardigheden en ervaring kunnen coördinerende taken ook een onderdeel van jouw functie zijn. Je gaat werken bij één van de afdelingen van het Centrum Veiligheid van Stoffen en Producten.

Kijk voor de benodigde functie-eisen, arbeidsvoorwaarden etc. op de website van werkenvoornederland. Reageren kan tot 25 mei 2020.