U kunt de vacature hier vinden. U kunt reageren tot 23 maart 2018.

De functie in het kort:

De GHOR is de geneeskundige hulpverleningsorganisatie in de regio, belast met de coördinatie, aansturing en regie van de geneeskundige hulpverlening en met de advisering van andere overheden en organisaties op het gebied van de opgeschaalde hulpverlening.  Het risicoprofiel van de regio Rotterdam-Rijnmond vraagt daarbij ook specifieke en specialistische aandacht van de GHOR voor incidenten met gevaarlijke stoffen.

Als beleidsadviseur risicobeoordeling houd je je met diverse onderwerpen bezig op het snijvlak van gezondheid en gevaarlijke stoffen (CBRN). Je signaleert hiertoe trends en pikt signalen uit binnen- en buitenland op en weet deze naar beleid te vertalen. Je weet verbinding te leggen tussen diverse stakeholders en kan goed omgaan met tegengestelde belangen. Ook vervul je een 24/7 piketrol als Gezondheidskundig Adviseur Gevaarlijke Stoffen, die als deskundige wordt ingezet in de acute fase van ongevallen met (vermoedelijk) gevaarlijke stoffen waarbij (potentieel of feitelijk) sprake is van blootstelling van mens en dier aan gevaarlijke stoffen en mogelijk acute zorg nodig is.

Voor meer informatie zie de vacature.