Voor meer details en sollicitatie, zie de vacature op de website van werken voor Nederland.
Reageren kan tot en met 4 november 2019

Functieomschrijving

Wij zoeken een enthousiaste wetenschappelijk medewerker met humaan toxicologische achtergrond die het gebruik van chemische stoffen veiliger en duurzamer helpt maken.

Je bent verantwoordelijk voor de beoordeling van de gevaarseigenschappen van chemische stoffen. Je doet voorstellen voor de zogenoemde geharmoniseerde classificatie en labeling van chemische stoffen in het kader van de CLP regelgeving d.m.v. het opstellen van classificatie dossiers. Je bent ook verantwoordelijk voor de beoordeling van classificatie dossiers die in Europees verband worden opgesteld.

Verschillende collega’s binnen het RIVM werken aan de beoordeling van de schadelijkheid van stoffen in classificatiedossiers. Je stuurt deze medewerkers inhoudelijk aan en houdt overzicht op de activiteiten. Je toetst de classificatiedossiers die deze medewerkers van het RIVM opstellen. Een deel van de classificatiedossiers wordt door het College ter beoordeling van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb) opgesteld. Je onderhoudt contacten met medewerkers van het Ctgb en toetst ook de dossiers die door het Ctgb worden opgesteld. Je hebt als opdrachtcoördinator voor dit werkveld directe contacten met het Ministerie van VWS, dat verantwoordelijk en coördinerend is op dit terrein. Je werkt nauw samen met andere medewerkers van het centrum Veiligheid van Stoffen en Producten die werken aan onderzoek naar en advisering over chemische stoffen. Je levert met je werk  een bijdrage aan de advisering van de ministeries van IenW, VWS en SZW voor de ontwikkeling en de uitvoering van het beleid over chemische stoffen. Je signaleert nieuwe voor het beleid relevante ontwikkelingen.

Je komt te werken bij een gezaghebbend instituut, het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), dat zich inzet voor een gezonde bevolking in een gezonde leefomgeving. Dat doet het RIVM door middel van onderzoek en het verzamelen en toepassen van kennis en het geven van advies.