Voor uitgebreide informatie en indienen sollicitatie, zie de pagina op werkenvoornederland.nl

Aanmelden kan tot 10 juni 2020

 

Functieomschrijving.

Het waarborgen van de veiligheid van nanomaterialen brengt complexe uitdagingen met zich mee. Wereldwijd volgen technologische ontwikkelingen elkaar in hoog tempo op. Kansen, kosten en risico’s zijn vaak onzeker en beoordelingsmethoden nog in ontwikkeling. Het RIVM adviseert in dit krachtenspel verschillende ministeries (IenW, VWS, SZW), doet onderzoek naar risico’s, signaleert nieuwe ontwikkelingen en werkt aan nieuwe wegen voor veilig innoveren.

Als adviseur versterk je het interdisciplinaire en RIVM-brede team nanotechnologie. Het werkveld strekt zich uit over meerdere wettelijke kaders zoals REACH/CLP, biociden, gewasbeschermingsmiddelen, cosmetica en voeding. Je draagt bij aan nationale en internationale onderzoeksprojecten. Daarin werk je samen met een groot aantal nationale en internationale deskundigen en onderhoud je intensief contact met de opdrachtgevers en stakeholders. Je organiseert de inbreng van wetenschappelijke kennis over de karakterisering van de risico’s van technologie voor mens en milieu in beleidsadviezen. Zo draag je bij aan de ontwikkeling van praktische instrumenten voor de omgang met onzekere risico’s van nieuwe technologieën.

Om deze taak goed uit te kunnen voeren is het van belang dat je kunt bijdragen aan de opbouw en het onderhoud van een integraal en (inter)nationaal kennisnetwerk. Je bent in staat om de inbreng van verschillende partijen met elk hun eigen rol, positie en activiteiten (bedrijfsleven, wetenschap, internationale gremia en maatschappelijke actoren) te vertalen naar beleidsadviezen voor onze opdrachtgevers. Een belangrijke component hierin is de ontwikkeling van Safe-by-Design benadering.
Afhankelijk van je vaardigheden en ervaring kunnen ook meer coördinerende taken tot je werkpakket behoren.