Werkgebied van de sectie Teratologie en Reproductietoxicologie

In de reproductietoxicologie wordt de inwerking van giftige stoffen tijdens de zwangerschap nagegaan met betrekking tot schadelijke effecten bij de ongeboren vrucht en bij pasgeboren kinderen.