Op 8 oktober a.s. vindt het (uitgestelde) symposium plaats met als thema 'Arbeidstoxicologie van de circulaire economie'. De bijeenkomst wordt online gehouden, met behulp van TEAMS. Daarom is het nodig om je vooraf aan te melden, via de link die binnenkort door het NVT-secretariaat per e-mail aan de leden gestuurd wordt.

Bijgaande link beschrijft het thema en het programma van de bijeenkomst.

convocatie CGC-NVT_AT 2020 Circulaire Economie_definitief-v2-oktober2020