Op 18 maart 2021 vond het gezamenlijke NVT-Arbeidstoxicologie/ CGC symposium over piekblootstelling aan stoffen plaats, onder de titel "Flatten the curve - Hoe vertalen piekblootstellingen zich in gezondheidsrisico's en hoe beheers je die?". Drie van de vier presentaties zijn nu hier te zien:

Presentatie Josje Arts; Grenswaarden voor kortdurende blootstelling en acute DNELs: een gelukkig huwelijk?
Arts - 15 min. grenswaarden en short-term DNEL's CGC-NVT 18 maart 2021

Presentatie Eelco Kuijpers; Meten van kortdurende piekblootstelling en mogelijkheden voor gerichte preventie
CGC_EK_18032021

Presentatie Paul Scheepers; Systemische toxiciteit van formaldehyde: het belang van endogene vorming en van exogene piekblootstelling
Scheepers -Formaldehyde endogenous vs exogenous - peak exposures CGC-NVT 18 maart 2021