Selecteer een pagina

Symposium Controverses bij het afleiden van grenswaarden

Gezondheidskundige grenswaarden van gevaarlijke stoffen worden gebruikt om de mate van aanvaardbaarheid van blootstelling te beoordelen. Om de blootstelling op de werkplek te reguleren leiden commissies van deskundigen luchtgrenswaarden af. Diverse landen hebben hun...