De doelstellingen van de Sectie Toxicologische Pathologie zijn:

  • het bevorderen van de kennis van de pathologie in de meest brede zin met betrekking tot de effecten van farmacologische en andere chemische stoffen waaraan mens en dier blootgesteld kunnen worden;
  • het bevorderen van de training van toxicologisch pathologen-in-opleiding en van erkende toxicologisch pathologen;
  • het streven naar internationale erkenning van toxicologisch pathologen;
  • het voeren van een actief beleid ter zake van nationale en internationale regelingen die betrekking hebben op de toxicologische pathologie;
  • het nastreven van samenwerking met overeenkomstige organisaties in andere landen.

Bezoek ook eens onze Engelse sectie op deze site voor meer uitgebreide informatie.