Werkgebied van de sectie Risicobeoordeling

Iedereen kan in aanraking komen met chemische stoffen. Dit kunnen bijvoorbeeld bestrijdingsmiddelen zijn op groente en fruit, of stoffen in cosmetica, schoonmaakmiddelen, verf of lijm. Schadelijke stoffen kunnen ook voorkomen in lucht, bodem en water. Denk bijvoorbeeld aan uitlaatgassen van auto's in de lucht langs wegen. Deze stoffen kunnen een gevaar opleveren voor de gezondheid van de mens en het milieu. Door de kennis over de nadelige effecten van een stof te vergelijken met de gemeten of berekende blootstelling kan het risico worden ingeschat. Op basis van dat risico kunnen maatregelen worden getroffen om schade voor mens en milieu te voorkomen.