Sectie Milieutoxicologie

We zijn beter bekend als MCT, MilieuChemTox. De sectie Milieutoxicologie is een goed voorbeeld van een multidisciplinaire samenwerking tussen milieuchemici en milieutoxicologen.

Vakgebied

We willen de interacties van chemische stoffen met levende en dode materie begrijpen. We werken aan het nauwkeurig identificeren van (nieuwe) chemische stoffen in het milieu. We onderzoeken de lotgevallen van stoffen: hoe stoffen zich gedragen in water, bodem en lucht. We onderzoeken effecten op organismen van allerlei stoffen in het milieu. Een beoordeling en voorspelling van de risico's van stoffen voor het milieu vormt daarbij het uiteindelijke doel.

Vooral de cycli van stoffen in het milieu en de mogelijke effecten van deze stoffen op flora en fauna vormen het werkgebied van de milieutoxicologie. Daarbij richten we de aandacht niet alleen op afzonderlijke organismen, maar trachten we om binnen dit werkgebied inzicht te krijgen in het voortbestaan van ecosystemen, zijnde levensgemeenschappen van verschillende soorten planten en dieren in samenhang met hun omgeving.

Al deze kennis draagt uiteindelijk bij aan een veilig en schoon milieu en het verantwoord gebruik van chemische producten.

Voor de leden

De sectie MCT heeft tot doel mensen uit het vakgebied samen te brengen en goed te informeren. Het doel van de sectie is aandacht te vragen voor het onderzoek en de kennis die daarin gegenereerd wordt te verspreiden. De leden krijgen verdieping van hun vakkennis, zoals informatie via een digitale nieuwsbrief (4x per jaar), de jaarlijkse symposia, de LinkedIn groep en een website (www.milieuchemtox.nl). In de nieuwsbrief (exclusief voor de leden) staan interviews met vooraanstaande vakgenoten, symposiaverslagen, vacatures en aankondigingen van promoties en congressen, natuurlijk aangevuld met het laatste vaknieuws. De sectie heeft circa 550 leden (stand eind 2016).

Symposia

Het MCT symposium op de eerste vrijdag van november kent een actueel thema (microplastics, nanotechnologie, bijensterfte, milieu-monitoring). Elke twee jaar vindt de uitreiking plaats van de MCT proefschriftprijs, een podium waar recentelijk gepromoveerden hun promotieonderzoek presenteren.

Geschiedenis van de sectie Milieutoxicologie (NvT)

De sectie Milieutoxicologie is in 1982 opgericht. De sectie heeft als doelstelling het bevorderen van wetenschappelijk onderzoek en onderwijs in de milieutoxicologie. Binnen de KNCV (Koninklijke Nederlandse Chemische Vereniging, sinds 1903) is in 1969 de sectie Milieuchemie opgericht. Deze sectie werkt sinds 2005 nauw samen met de sectie Milieutoxicologie van de Nederlandse Vereniging voor Toxicologie (NVT). In de praktijk is er sprake van één sectie met één bestuur. Vanaf 2010 is MCT bovendien gefuseerd met de Geochemische Kring van de KNCV/KNGMG. Hierdoor is de sectie de ontmoetingsplaats voor iedereen die belangstelling heeft voor milieu(geo)chemie, -toxicologie en –technologie. Dit bestuur staat altijd open voor suggesties van haar leden voor onderwerpen voor workshops, excursies, studiedagen en symposia.

Website sectie Milieutoxicologie

www.milieuchemtox.nl