Werkgebied van de sectie Genetische Toxicologie

 In de genetische toxicologie is de aandacht gericht op de effecten van inwerking van chemische en fysische agentia op DNA, het erfelijke materiaal van mens en dier, alsmede op de mechanismen die het optreden van die effecten kunnen verklaren. Belangrijke schadelijke effecten die kunnen optreden door deze inwerking op DNA zijn tumorvorming en erfelijke afwijkingen, via mutaties in - respectievelijk - lichaamscellen en geslachtscellen.