Bij de beroepsuitoefening kunnen mensen in aanraking komen met chemicaliën. De aard en de verscheidenheid van deze stoffen zal sterk verschillen per werkveld. Hoewel de expositieduur in de regel beperkt is (werktijden), is de concentratie van de stoffen waarmee men tijdens de arbeid in contact komt doorgaans hoger dan elders.

Indien nodig zullen beschermende maatregelen getroffen moeten worden om de blootstelling tot een aanvaardbaar niveau te beperken. De arbeidstoxicologie richt zich vooral op de gezondheidsbedreigingen die voortkomen uit beroepsmatige blootstelling aan chemicaliën. Evenals bij de voedings- en geneesmiddelentoxicologie worden op basis van dierexperimenteel-, epidermiologisch en vrijwilligersonderzoek de risico's vastgesteld van blootstelling aan stoffen maar nu voor een deel van de bevolking die zich wat betreft leeftijd en gezondheidstoestand onderscheidt van de algehele blootstelling.

Er is een cursus over dit onderwerp binnen het programma van de Postdoctorale Opleiding Toxicologie (POT).

Source: Brodkin E, Copes R, Mattman A, Kennedy J, Kling R, Yassi A. Lead and mercury exposures: interpretation and action. CMAJ : Canadian Medical Association Journal. 2007;176(1):59-63. doi:10.1503/cmaj.060790. Image obtained via Wikipedia.org.