De Sectie Teratologie en Reproductietoxicologie wordt gevormd door onderzoekers en andere specialisten uit uiteenlopende vakgebieden, waaronder die van de toxicologie, de registratie-toxicologie, de moleculaire biologie, de geneeskunde en de epidemiologie. Gemeenschappelijk doel van de leden is het bevorderen van de uitwisseling van onderzoekservaring. De Sectie biedt daarbij een multidisciplinair forum voor hen die onderzoek op dit gebied willen opzetten.

Het bestuur

Dr. André Wolterbeek – Voorzitter (plek is vaccant)

Dr. Liesbeth Heijink – Secretaris (plek is vaccant)

MSc. Manon Beekhuizen – Algemeen bestuurslid

Dr. Sjors Schulpen – Algemeen bestuurslid