De sectie Milieutoxicologie is in 1982 opgericht. De sectie heeft als doelstelling het bevorderen van wetenschappelijk onderzoek en onderwijs in de milieutoxicologie. Daarnaast zet zij zich in om de toepassing van milieutoxicologisch onderzoek te bevorderen ten behoeve van de instandhouding en verbetering van de kwaliteit van het milieu. In samenwerking met de leden organiseert of ondersteunt het sectiebestuur symposia en workshops om deze doelstelling te bereiken. Het sectiebestuur volgt activiteiten van internationale organisaties als SETAC en SECOTOX op de voet, en draagt zo nodig bij aan (deel)activiteiten.

Sinds 2006 vergadert en opereert het bestuur samen met het bestuur van de sectie Milieuchemie van de Koninklijke Nederlandse Chemische Vereniging (KNCV). Deze samenwerking bevalt uitermate goed en zal daarom worden gecontinueerd. Het gezamenlijke bestuur kan daarmee worden gezien als één bestuur. Het bestuur staat altijd open voor suggesties van haar leden voor onderwerpen voor workshops, excursies, studiedagen, symposia.