De doelstellingen van de sectie Genetische Toxicologie zijn:

• het informeren van de leden over genetisch-toxicologisch onderzoek in brede zin, in het bijzonder aangaande nieuws en relevante ontwikkelingen in het onderzoek.
• het bevorderen van contacten tussen onderzoekers op het gebied van de genetische toxicologie.

De sectie houdt minimaal 1 keer per jaar een wetenschappelijke bijeenkomst met wisselende thema’s. Tijdens deze bijeenkomsten wordt een onderwerp uit de genetische toxicologie van verschillende kanten belicht. Daarbij wordt gestreefd naar een evenwichtige verhouding tussen de bijdragen uit de diverse instellingen waar genetisch-toxicologen actief zijn (universiteit, overheid, bedrijfsleven, research-instellingen). Daarnaast zullen jaarlijks kleine informele workshops worden georganiseerd voor het bespreken van bijvoorbeeld practische problemen (suggesties kunnen worden gestuurd naar het bestuur).

Bovendien onderhoudt de sectie contacten met andere (buitenlandse) wetenschappelijke verenigingen op het terrein van de genetische toxicologie en aanverwante gebieden. De jaarlijkse wetenschappelijke bijeenkomsten zullen ook regelmatig in samenwerking met deze andere verenigingen worden georganiseerd.