Organisatie:

De sectie geneesmiddelentoxicologie is op de jubileumjaarvergadering van de Nederlandse Vereniging voor Toxicologie van 18 juni 2009 opgericht. De sectie is tevens aangesloten bij de Federatie van Innovatief Geneesmiddelonderzoek Nederland (FIGON).

Doelstellingen van de sectie Geneesmiddelentoxicologie

 1. Het bevorderen en coördineren van wetenschappelijke activiteiten op het gebied van de geneesmiddelentoxicologie in de breedste zin van het woord, omvattende onder andere de cellulaire en systemische mechanismen van toxiciteit, de farmaco/toxicokinetiek, de biotransformatie, risico-extrapolatie naar mens/dier en de farmacovigilantie.
 2. Het bevorderen van de contacten tussen alle onderzoekers in Nederland die op een of andere wijze te maken hebben met het onderzoek naar de schadelijke werking en de veiligheid van geneesmiddelen.
 3. Het stimuleren van de samenwerking tussen de toxicologische onderzoekers binnen het geneesmiddelenonderzoek zowel aan universiteiten, onderzoeksinstellingen, ziekenhuizen en de farmaceutische industrie.
 4. Het bevorderen van de veiligheid van geneesmiddelen door een bijdrage te leveren aan de discussie over de verbetering van de voorspelling vanuit in vitro, dierexperimenteel en database onderzoek (b.v. ziekenhuisdatabases met klinische- en lab-gegevens van gebruikers) en het bijdragen aan het verminderen van dierproeven in het toxicologisch geneesmiddelenonderzoek.

 

De sectie zal daartoe de volgende activiteiten ontplooien:

 • het organiseren van wetenschappelijke bijeenkomsten
 • Aparte POT/PET ontwikkelen en het verzorgen van cursus Geneesmiddelentoxicologie (juni 2024 eerste editie)
 • bijdragen aan de FIGON geneesmiddelendagen (Dutch Medicine Days)
 • het onderhouden van contacten met wetenschappers werkzaam in de geneesmiddelentoxicologie
 • het bijdragen aan cursussen op het vakgebied
 • het onderhouden van contacten met andere wetenschappelijke verenigingen.
 • Ad hoc bijdragen over actuele onderwerpen (via TCDD)/ reageren op actualiteiten.