Kandidaten, die wensen te worden opgeleid tot toxicoloog, wordt geadviseerd éérst een door de NVT erkende Opleider te zoeken. De NVT Opleider draagt de eindverantwoordelijkheid voor de opleiding en stelt in overleg met de kandidaat een voorstel op voor een persoonlijk opleidingsplan en een opleidingscommissie. Het opleidingsplan bestaat uit een theoretische component (zie onder) en een praktische component, die bestaat uit het verwerven van expertise in toxicologisch onderzoek of in de toegepaste toxicologie. Beide componenten dienen afgestemd te worden op de eisen die het CT aan de Opleiding tot Toxicoloog stelt. De NVT Opleider legt het opleidingsplan ter goedkeuring voor aan de Registratiecommissie Toxicologie (RT). Na goedkeuring wordt de kandidaat door de RT geregistreerd als “Toxicoloog in Opleiding”.

Voor de theoretische component van de opleiding biedt het modulaire programma van de Postgraduate Education in Toxicology (PET) een compleet cursuspakket, dat bestaat uit verplichte en optionele onderdelen. Omdat de verschillende PET cursussen met tussenpozen van een of meer jaren worden aangeboden, is een zorgvuldige planning van het persoonlijk opleidingsprogramma noodzakelijk.

De vereisten om geregistreerd te worden als toxicoloog kunt u vinden bij de informatie over de registratie en herregistratie.

Voor vragen of opmerkingen kunt u bij de registratiecommissie terecht: regnvt@kncv.nl