Het event
Het thema ‘medicijnresten in het milieu’ is de afgelopen periode met de ketenaanpak, een uitvoeringsprogramma, de Delta-Aanpak met kennisimpuls en verschillende pilots en onderzoeksprojecten in een stroomversnelling geraakt. Het RIVM organiseert op 1 oktober  2018 een netwerkdag, bedoeld voor iedereen die bij dit onderwerp betrokken is.

Datum en tijd:        1 oktober van 09.00 17.30 uur
Plaats:                     RIVM, Antonie van Leeuwenhoeklaan 9,  3721 MA Bilthoven

Het programma
Tijdens de dag wordt een overzicht gegeven van wat er de afgelopen periode op verschillende gebieden gebeurd is en is er ruim de tijd om te leren van elkaar. De dag wordt afgesloten met een doorkijkje naar de toekomst. Er is voldoende tijd om bij te praten met oude en nieuwe bekenden (programma).

        Waar staan we nu? We openen de dag met een overzicht van het nationale beleid, de internationale ontwikkelingen, en de resultaten van een EU onderzoeksproject  (i-PiE).
        Wat gebeurt er nog meer? Vervolgens zoomen we in op antibioticaresistentie, diergeneesmiddelen, en recycling (bv luiers, struviet).
•        Wat kunnen we leren van elkaar? Tijdens twee workshoprondes praten we over regionale initiatieven, zuivering, slim meten van geneesmiddelen, medisch/ethisch handelen en een ketenaanpak voor diergeneesmiddelen.
•        Wat is de toekomst? We sluiten af met een presentatie over de werkelijke kosten van geneesmiddelen en geven een doorkijkje naar de toekomst

Aan deelname zijn geen kosten verbonden. U kunt zich aanmelden met dit formulier tot 24 september.

Een week voor de bijeenkomst ontvangt u de routebeschrijving en het volledige programma.

Bij vragen of opmerkingen over dit event, mail
Netwerkdag.Medicijnresten.in.het.Milieu@rivm.nl

Zou u zo vriendelijk willen zijn om deze uitnodiging onder geïnteresseerde collega's en/of uw netwerk te verspreiden?

 Met vriendelijke groet,

Caroline Moermond