Op 12 maart 2020 organiseren de NVT sectie Arbeidstoxicologie en de Contactgroep Gezondheid en Chemie in Eindhoven een middagsymposium onder bovenstaande titel.

Verduurzaming van de economie, en circulariteit, zijn brede begrippen. Het omvat onder meer: 1) energietransitie, ofwel de omschakeling naar vernieuwbare of oneindige vormen van energie (hout, zonne-, wind-, en getijde-energie, aardwarmte), 2) de inzet van zgn. ‘biobased’ grondstoffen in de chemie, 3) duurzamer bouwen en 4) recycling, of liever: het streven naar een ‘circulaire economie’ (“waste is food”). Deze ontwikkelingen zijn niet per definitie ook “veilig en gezond” voor de betrokken werknemers. In dit middagsymposium willen wij ons focussen op de arbeidstoxicologische aspecten hiervan. De middag begint met een overzicht van de voornaamste ontwikkelingen, waarna drie cases worden behandeld. Hebben de voorvechters van verduurzaming en de innovatieve bedrijven voldoende aandacht voor blootstelling aan stoffen? En kunnen arbeidstoxicologen daarin nog iets betekenen?

Het definitieve programma incl. de sprekers wordt z.s.m. gepubliceerd.