De NVT is binnen Europa één van de grootste toxicologische verenigingen. Het is een open vereniging: iedereen die werkzaam is op een gebied dat is gerelateerd aan de toxicologie, of een studie volgt die opleidt voor een functie op het gebied van de toxicologie, kan toetreden als lid. De leden van de vereniging hebben dan ook zeer uiteenlopende achtergronden, zoals biologie, biochemie, landbouwkunde, scheikunde, (dier)geneeskunde, biomedische wetenschappen, farmacie of milieukunde.

 

Ieder NVT-lid kan zich naast het algemene lidmaatschap tevens aanmelden als lid van één of meerdere secties of werkgroepen van de vereniging. Een sectie richt zich op een onderscheiden deelgebied van de toxicologie, terwijl het aandachtsgebied van een werkgroep van belang is voor diverse richtingen binnen de toxicologie. De NVT kent thans de secties Arbeidstoxicologie, Geneesmiddelentoxicologie, Genetische toxicologie, Milieutoxicologie, Risicobeoordeling en Toxicologische Pathologie. Daarnaast zijn er de commissies, die zich op de organisatorische deelgebieden richten.

 

Wat krijg je als lid?

  • Vier keer per jaar de nieuwsbrief Toxicologische Communicatie, Data en Documentatie (TCDD)
  • Korting op de inschrijfkosten van de NVT jaarvergaderingen, die een belangrijke netwerkfunctie bieden
  • E-mails met vacatures en aankondigingen voor toxicologie-bijeenkomsten
  • Toegang tot het ledengedeelte van de website

 

Ben je promovendus? Dan biedt lidmaatschap van de NVT nog meer voordelen:

  • Als je aan de voorwaarden voldoet kom je in aanmerking voor reisbeurzen om (internationale) toxicologie congressen te bezoeken
  • Kan je na publicatie van je proefschrift voorgedragen worden voor de Joep van den Berckenprijs

 

Ben je student? Dan biedt lidmaatschap van de NVT je mogelijkheden bij netwerken en het kiezen van een stage, promotieplek of baan. Jaarlijks wordt er een wetenschappelijk programma voor én door jonge leden georganiseerd, de ideale gelegenheid om de laatste resultaten van een promotieonderzoek of stage te presenteren.

 

Wat kost het?

  • Gewoon lid: €53 per jaar
  • Promovendi (AiO/OiO/PhD-student): €23 per jaar voor de eerste vier lidmaatschapsjaren (mits nog promovendus)
  • Student: €23 per jaar voor de eerste drie lidmaatschapsjaren (mits nog student)

Aanvullend lidmaatschap van de secties Arbeidstoxicologie, Risicobeoordeling en Milieutoxicologie (inclusief MilieuChem Tox nieuwsbrief) is gratis. Lidmaatschap van de secties Geneesmiddelentoxicologie en Genetische Toxicologie (inclusief EEMS-lidmaatschap) is €10 per jaar, voor de sectie Toxicologische Pathologie is dat €5 per jaar.

 

Aanmelden kan door dit formulier in te vullen en te sturen naar ledenadministratie@kncv.nl. Vul dit formulier in als je via automatische incasso wil betalen. Je ontvangt dan €3 per jaar korting op de contributie.

 

Het lidmaatschap (inclusief sectie lidmaatschappen) wordt automatisch verlengd tenzij de NVT-ledenadministratie voor 1 december van het lopende jaar schriftelijk of per e-mail een opzegging heeft ontvangen. Hiervan ontvangt u een bevestiging.