Selecteer een pagina

Prof. dr Joep van den Berckenprijs

Als eerbetoon aan de Utrechtse neurotoxicoloog Prof. dr Joep van den Bercken is door het UTOX (een samenwerkingsverband van de Universiteit Utrecht, RIVM en TNO op het gebied van de toxicologie) een prijs ingesteld ter stimulering van het onderzoek van jonge toxicologen. Inmiddels is het UTOX overgegaan in het IRAS en wordt met ingang van 2003 deze prijs uitgereikt door de NVT. De prijs ter waarde van € 1000 wordt jaarlijks uitgereikt tijdens de jaarvergadering van de NVT.

De selectie van kandidaten en de uitreiking van de prijs vindt plaats onder verantwoordelijkheid van een commissie onder voorzitterschap van de voorzitter van de vereniging. Deze commissie wordt op ad-hoc basis vastgesteld, waarbij een voorwaarde is dat de leden van de commissie geen betrokkenheid hebben bij de aangemelde kandidaten. De commissie van prominente toxicologen beoordeelt de proefschriften en selecteert de prijswinnaar. Tijdens de jaarvergadering zal de prijswinnaar in een korte voordracht (ca. 15 minuten) zijn/haar onderzoek toelichten. Deelname staat open voor onderzoekers die hun proefschrift in het jaar voorafgaand aan de jaarvergadering hebben verdedigd.

Kandidaten, of leden van de vereniging die de commissie op een kandidaat willen wijzen, worden verzocht vijf exemplaren van het proefschrift (en een Curriculum Vitae van de kandidaat) vóór 1 maart van het jaar volgend op de promotie sturen naar de voorzitter van de NVT op te sturen naar:

Prof. dr. Henk van Loveren
[email protected]

 


PROCEDURE EN BEOORDELINGSCRITERIA

Als eerbetoon aan de Utrecht neurotoxicoloog prof. Dr. Joep van den Bercken is door de NVT een prijs ingesteld ter stimulering van het onderzoek van jonge toxicologen. De prijs bestaat uit een geldbedrag van € 1000.

In aanmerking komen
Alle proefschriften die onderzoek beschrijven op het gebied van de toxicologie.

Deadline
Alle proefschriften die toxicologisch onderzoek beschrijven dingen mee naar de JvB-prijs. In Annex I staan hoogleraren/onderzoeksinstituten waarvan de proefschriften zonder meer meedingen. Proefschriften die toxicologisch onderzoek beschrijven, maar die niet vallen onder de in Annex I genoemde hoogleraren/onderzoeksinstituten, kunnen bij het NVT bestuur worden ingediend door de promovendus of de (co-)promotor. Het NVT bestuur besluit of deze proefschriften in aanmerking kunnen komen voor de JvB-prijs en meegenomen zullen worden in de beoordelingsprocedure.
Proefschriften die meedingen zijn gepubliceerd in het jaar voorafgaand aan de Jaarvergadering. Het proefschrift dient vóór 1 maart van het jaar van de Jaarvergadering te zijn ingestuurd om voor de JvB-prijs van datzelfde jaar in aanmerking te komen. De promotie hoeft nog niet te hebben plaatsgevonden.

Procedure
Het NVT bestuur selecteert maximaal 5 proefschriften uit de inzendingen. De beoordelingscommissie bestaat uit één vertegenwoordiger van iedere NVT-sectie, een vertegenwoordiger van het bestuur en wordt voorgezeten door de voorzitter van de NVT. In de samenstelling van de commissie wordt rekening gehouden met een vertegenwoordiging van academia, instituten en bedrijfsleven, verdeeld over de diverse vakgebieden van de toxicologie. De leden van de beoordelingscommissie hebben in principe zelf geen betrokkenheid bij de te beoordelen proefschriften. Mocht er toch enige betrokkenheid zijn van een lid met een van de ingezonden proefschriften, dan zal dit lid zich bij dit proefschrift onthouden van commentaar en stemming.
De beoordelingscommissie kent de JvB-prijs toe. Daarbij geldt dat tenminste 2/3 van de personen die zitting hebben in de beoordelingcommissie achter het besluit staan. De beoordelingscommissie zal kort schriftelijk het NVT bestuur op de hoogte stellen van de argumentatie voor de toekenning van de JvB-prijs.
De winnaar van de JvB-prijs wordt op de Jaarvergadering van de NVT aan de leden bekend gemaakt, waarna de winnaar een presentatie zal geven over zijn/haar promotieonderzoek.

Beoordelingscriteria
De belangrijkste beoordelingscriteria zijn:

1. Originaliteit/innovatief karakter
Het onderzoek dat wordt beschreven is vernieuwend, maar kan gebaseerd zijn op eerder uitgevoerd onderzoek binnen de groep. Het onderzoek is discipline oversteigend of aantoonbaar vernieuwend binnen haar eigen discipline.

2. Wetenschappelijke kwaliteit
Er moet sprake zijn van een duidelijk theoretisch kader waarbinnen het onderzoek heeft plaatsgevonden. De verhouding tot eerder onderzoek, ook internationaal uitgevoerd, is helder uiteengezet.
De onderzoeksresultaten zijn helder beschreven en gepubliceerd in wetenschappelijke peer reviewed tijdschriften.
a. Het proefschrift omvat minimaal 4 te publiceren artikelen in peer reviewed tijdschriften, waarvan promovendus eerste auteur is
b. De tijdschriften waarin is gepubliceerd hebben aantoonbare impact (journal impact factor, maar ook relevantie voor het onderwerp spelen hierbij een rol)

3. Toxicologische impact
Het beschreven onderzoek draagt bij aan de ontwikkeling van het toxicologisch onderzoek binnen Nederland.

ANNEX I
A. Bast, Maastricht

M. van den Berg, Utrecht

B.J. Blaauboer, Utrecht

P.J. van Bladeren, Wageningen

P.J.A. Borm, Hogeschool Zuyd

P.J. van den Brink, Alterra en Wageningen

T.C.M. Brock, Alterra en Wageningen

A. Brouwer, BDS & VU Amsterdam

F. Cassee, RIVM en Utrecht

G.M.M. Groothuis, Groningen

J.P. Groten Wageningen

A.J. Hendriks, Radboud

S. Kezic, Coronel AMC

J. Kleinjans, Maastricht

M.H.S. Kraak (voor W. Admiraal)

C.J. van Leeuwen, Utrecht

F.X.R. van Leeuwen (?)

J. Legler, VU Amsterdam

J. Meulenbelt, Utrecht

A.J. Murk, Wageningen

A.H. Piersma, RIVM en Utrecht

I.M.C.M. Rietjens, Wageningen

F.G.M. Russel, Radboud

F.J. van Schooten, Maastricht

N.M. van Straalen, VU Amsterdam

N.P.E. Vermeulen, VU Amsterdam

P. de Voogd, KWR en Universiteit van Amsterdam

B. van de Water, Leiden

R. Woutersen, TNO en Wageningen