Najaarsbijeenkomst, 10 oktober 2017
Locatie: Charles River, ‘s Hertogenbosch

Op 8 april 2016 sprak Staatssecretaris van Economische Zaken van Dam in een brief aan het Nationaal Comité advies dierproevenbeleid (NCad) de ambitie uit dat Nederland in 2025 wereldleider proefdiervrije innovatie is. Het proefdiergebruik voor wettelijk verplichte veiligheidstesten voor chemische stoffen, voedselingrediënten, bestrijdingsmiddelen en (dier)geneesmiddelen, zou volgens NCad met behoud van het huidige veiligheidsniveau, voor 2025 uitgefaseerd kunnen worden.
In deze bijeenkomst richten wij ons op de stand van zaken bij de implementatie van alternatieven voor een van de reguliere eindpunten van het toxicologisch veiligheidsonderzoek voor stoffenonderzoek: sensibilisatie. We bespreken de door ECVAM aanbevolen teststrategie op basis van drie alternatieve OECD-testen die de belangrijke “key events” in de OECD “Adverse Outcome Pathway” voor sensibilisatie dekken: de direct peptide reactivity assay (DPRA)(OECD TG 442C), de KeratinoSensTM or LuSens assay (OECD TG 442D) en de human cell line activation test (h-CLAT)(OECD TG 442E). Hoe ziet deze teststrategie er uit en wat is de regulatoire status ervan? Wat zijn de belangrijkste kenmerken van de aanbevolen testen en wat is de ervaring daarmee tot nu toe?
Wat kunnen we zeggen over de validiteit van de uitkomsten van de teststrategie?

U vindt hier de presentaties die tijdens deze bijeenkomst zijn gehouden.

Janine Ezendam (RIVM): Regulatory need for non-animal approaches: presentation on the development of
OECD test guidelines and guidance on how to design a testing strategy to combine these methods
for hazard identification and potency assessment.
NVT_Ezendam 10102017share

Walter Westerink (CRL): Non-animal skin sensitization testing under REACH
Non-animal skin sensitization testing under REACH Walter Westerink

David Hart (AkzoNobel): In-vitro Skin sensitisation testing – What are the benefits/limitations
Experience with In-vitro skin sensitisation tests 10th October 2017