De subcommissie Grenswaarden Stoffen op de Werkplek van de Sociaal Economische Raad (SER-GSW) adviseert het kabinet over de haalbaarheid van publieke grenswaarden. Zij start nu een haalbaarheidstoets voor haar advies over de invoering van een publieke grenswaarde voor isocyanaten. De haalbaarheidstoets heeft betrekking op alle di-en triisocyanaten.

De SER-GSW wil graag van deskundigen horen of ze denken dat de gezondheidskundige advieswaarde van 0,1 μg NCO/m3 haalbaar wordt geacht.

Royal HaskoningDHV ondersteunt de SER-GSW bij het uitvoeren van de haalbaarheidstoets. Deskundigen kunnen hun opmerkingen/kanttekeningen/advies doorgeven aan de SER-GSW via e-mail: haalbaarheidstoets.isocyanaten.wps@nl.rhdhv.com

Klik hier voor meer informatie.