Op 2 maart 2021 hield de Sectie Geneesmiddelentoxicologie van de NVT zijn eerste online symposium getiteld "Challenges in vaccines development during the COVID-19 pandemic”. Het boeiende 2.5-uur programma werd geleid door nationale experts die een overzicht gaven van de geschiedenis en strategieën van de ontwikkeling van (COVID) vaccins. De experts gaven inzicht in de beoordeling van COVID vaccins, inclusief het nut en de noodzakelijkheid van dierstudies, de opzet en eindpunten van klinische studies, de (lange termijn) bijeffecten en het vaccineren van zwangere vrouwen. Verder verkreeg het publiek inzichten in het belang van en de uitdagingen bij COVID-gerelateerde (risico-)communicatie. Dit werd gevolgd door een interessante vraag & antwoord sessie. Zesenzestig personen hebben zich aangemeld, waarvan 86% NVT leden die voor 40% tevens lid waren van de Sectie Geneesmiddelentoxicologie. De presentaties kunnen worden bekeken in de onderstaande link, die alleen toegankelijk is voor NVT-leden.