You can find the original Vacancy here (pdf, Dutch only)

Het Ctgb staat voor deskundige en wetenschappelijk verantwoorde beoordeling van gewasbeschermingsmiddelen en biociden binnen de kaders van Europese en nationale wetgeving. We dragen daarmee bij aan een verantwoord gebruik van deze middelen op nationaal en Europees niveau, met het oog op de veiligheid van mens, dier en milieu.

Hoe? Door onze kennis in te zetten bij het ontwerp en de uitvoering van het toelatingsproces en toetsingskaders in Nederland en Europa. We zien een positie bij de Europese top (inhoudelijk en procesmatig) van toelatingsautoriteiten als een waarborg voor blijvende invloed op het nationale en Europese toelatingsproces.

Als ambitieuze organisatie streven wij naar een hoge kwaliteit en optimaliseren wij continu het toelatingsproces. Helpt jouw deskundigheid ons hierbij verder?

Wat…
Als Wetenschappelijk Beoordelaar Humane Toxicologie draag je zorg voor de inhoudelijke wetenschappelijke onderbouwing van de besluitvorming door  het College. Je maakt hiermee onderdeel uit van de afdeling Wetenschappelijke beoordeling & -advisering (Wba)
Je treedt zowel intern als extern op als expert en adviseur op jouw expertisegebied.
Je verricht je werkzaamheden vrijwel altijd in projectverband, samen met andere disciplines en onder aansturing van een Projectleider.

Om dit goed te kunnen doen omvat deze functie in ieder geval:

 

  • Opstellen van advies en beoordelingsrapporten binnen het expertisegebied Humane Toxicologie

 

  • Ontwikkelen en onderhouden van relevant netwerk

 

  • Inhoudelijk beoordelen bezwaar- en beroepszaken

 

  • Vanuit je expertisegebied adviseren over beleid, wet- en regelgeving door wijzigingen hierin te vertalen naar concrete aanpassingen of vernieuwingen van interne werkwijzen en systemen

Waardoor…
Deze werkzaamheden voer je uit door het inbrengen van jouw expertise op het toegewezen gebied en een juiste toepassing van het beoordelingskader. Je kunt je werk zodanig organiseren dat tijd, middelen en kwaliteit voldoen aan de gestelde eisen.
Ook anticipeer je op (internationale)ontwikkelingen. Kwaliteit is het uitgangspunt bij de advisering en voorbereiding van de besluitvorming. Uiteraard zorg je voor goede communicatie met interne- en externe belanghebbenden.
Je bewaakt de onafhankelijkheid en transparantie van de onderbouwing van de besluitvorming. Je bent je bewust van de diversiteit en de complexiteit waarin de organisatie zich bevindt en houdt hierin rolvastheid en stabiliteit scherp in het oog.
 
Waarmee…         
Om een goede invulling aan deze functie te geven, heb je het volgende nodig:

  • Academisch werk- en denkniveau

 

  • Aantoonbare opleiding en  werkervaring op het expertisegebied Humane Toxicologie

 

  • Goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal (in woord en geschrift)

 

  • Ervaring in risicobeoordeling is een pré

 

  • Ervaring met projectmatig werken in een bedrijfsmatige omgeving

 

  • Om kunnen gaan met belangen van alle betrokken partijen

 

  • Goede communicatieve en sociale vaardigheden als natuurlijke eigenschappen

 

  • Presteren en flexibiliteit zijn voor jou een basishouding

Waarvoor...        
Je kunt van ons een stimulerende en uitdagende werkomgeving verwachten in een organisatie met een belangrijke maatschappelijke betekenis. Er heerst een informele en professionele werksfeer. Persoonlijke en professionele ontwikkeling staan bij ons hoog in het vaandel. Uiteraard krijg je goede arbeidsvoorwaarden en een salaris conform schaal 10-11 van het BBRA, vakantiegeld (8%), een eindejaarsuitkering (8,3%) en een keuzepakket aan arbeidsvoorwaarden.
 
Wanneer…
Je kunt solliciteren vóór 8 oktober 2017. Meer informatie kun je vinden op onze website (www.ctgb.nl). Je kunt ook bellen met mevrouw dr.ir. R. Hempenius (Teamleider), telefoonnummer
0317-753867. Je kunt je motivatiebrief en CV, bij voorkeur digitaal, sturen naar vacatures@ctgb.nl. Vermeld daarbij in de onderwerpregel: vacature 17090711 Humane Toxicologie.