Om te reageren en de originele tekst te lezen met belangrijke details zoals de functie vereisten kunt u op de vacature pagina van de overheid terecht.

Functieomschrijving:

Om de impact van gevaarlijke stoffen optimaal te beheersen, is inzicht nodig in de werking en risico’s. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu maakt zich daar als kennisorganisatie sterk voor. Als wetenschappelijk medewerker chemische stoffen beoordeel en toets je de gevaren, op wetenschappelijk niveau. Zo draag je bij aan een gezonde en veilige leefomgeving.

Vanuit jouw humaan-toxicologische achtergrond help je het gebruik van chemische stoffen veiliger en duurzamer te maken. Je bent verantwoordelijk voor het beoordelen van de gevaarseigenschappen van chemische stoffen en doet voorstellen voor de zogenoemde geharmoniseerde classificatie en etikettering van chemische stoffen in het kader van de CLP-regelgeving. Dit doe je door het opstellen van classificatiedossiers.

Ook ben je verantwoordelijk voor het beoordelen van classificatiedossiers die in Europees verband worden opgesteld. Je stuurt collega’s inhoudelijk aan die werken aan de beoordeling van stoffen in classificatiedossiers, houdt overzicht op de activiteiten en toetst de dossiers. Een deel van de classificatiedossiers wordt door het College ter beoordeling van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb) opgesteld. Je toetst ook deze dossiers en onderhoudt contacten met medewerkers van het Ctgb.

Als opdrachtcoördinator heb je vanuit je functie direct contact met het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Je werkt ook nauw samen met andere medewerkers van het centrum Veiligheid van Stoffen en Producten. Met je werk lever je een bijdrage aan het adviseren van de ministeries van Infrastructuur en Waterstaat, Volksgezondheid, Welzijn en Sport, en Sociale Zaken en Werkgelegenheid over de ontwikkeling en de uitvoering van het beleid als het gaat om chemische stoffen. Daarnaast signaleer je nieuwe en voor het beleid relevante ontwikkelingen.

Je komt te werken bij het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), dat zich inzet voor een gezonde bevolking in een gezonde leefomgeving. Dat doen we door middel van onderzoek, het verzamelen en toepassen van kennis en het geven van advies.

Je specifieke taken in deze veelzijdige functie zijn:

  • opstellen en/of toetsen van Nederlandse classificatiedossiers over de schadelijkheid van chemische stoffen;
  • opstellen en/of toetsen van commentaar op classificatiedossiers van andere lidstaten;
  • prioriteren van de classificatiewerkzaamheden;
  • adviseren over aanpassingen van de regelgeving voor classificatie (CLP) naar aanleiding van wijzigingen in de internationale regelgeving (GHS) of besluiten van comités van het Europese Chemicaliënagentschap;
  • projectmatig coördineren van deze taken in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Stand­plaats: Bilthoven
Contractduur: 1 jaar met uitzicht op vaste aanstelling
Uren per week: 32 - 36
Maand­salaris: €3.130 - €4.809
Salaris­niveauschaal: 11
Niveau: Master / doctoraal
Vakgebied: Onderzoek  /  wetenschap
Reageren voor: 15 oktober
Vacature­nummer: M&V-VSP-060
Plaatsingsdatum: 25 september 2018