Select Page

Functieomschrijving
De chemische veiligheid van consumentenproducten gaat jou aan het hart. Je zet je graag in voor het verminderen van de mogelijke risico’s van blootstelling aan chemische stoffen zoals PFAS,conserveermiddelen in speelgoed of geurstoffen in cosmetica. Door het uitvoeren en leiden van onderzoek en beleidsadvisering kun jij helpen consumentenproducten veiliger te maken. Lees verder over onze openstaande positie van onderzoeker gezondheidsrisico’s van stoffen,wellicht is het iets voor jou!

Onderzoeker gezondheidsrisico's van stoffen, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)

Dit wordt jouwafdeling
Je komt terecht op onze afdeling Consumenten en Product Veiligheid. Hier onderzoeken we met een team van ruim twintig collega’s de chemische veiligheid van producten als verf,cosmetica,speelgoed en schoonmaakmiddelen. We adviseren de beleidsmakers over de mogelijkheden om consumentenproducten veiliger te maken. Dit doen we in samenwerking met andere afdelingen binnen het RIVM en onze nationale en internationale collega’s.

Doel van jouwfunctie:
In jouw rol focus je je op de blootstelling aan, en de eigenschappen van, een breed scala aan chemische stoffen die in consumentenproducten zien. Je beoordeelt de blootstelling en de gezondheidsrisico’s hiervan, je geeft advies over de beheersing van deze risico's en je onderzoekt de toekomstbestendigheid van de huidigewetgeving. Je werk betreft in de eerste plaats taken rond consumentenveiligheid die wij uitvoeren voor het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en de Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit (NVWA). Deze taken gaan over veiligheidsbeoordeling van onder andere industriële chemicaliën,cosmetica-ingrediënten,chemische stoffen in speelgoed en nanomaterialen.
1. Het accent van jouwwerkzaamheden ligt op de humaan-toxicologische risicobeoordeling. Je maakt een inschaing van de blootstelling aan en toxicologische risico’s van chemische stoffen voor consumenten. Daarnaast signaleer je nieuwe risico’s van stoffen en innovaties. Je bent in staat beleidsvragen te vertalen naar onderzoeksvragen. Jewerkt hiervoor in verschillende multidisciplinaire teams,waaronder ook Europese projecten, aan vernieuwing van de risicobeoordeling;
2. Je geeft leiding aan (deel-)projecten. Dit doe je door de uitvoering van projectwerkzaamheden aan te sturen, je draagtzorg voor een kwalitatief goede uitvoering van dewerkzaamheden. Je onderhoudt ook contact met de opdrachtgever en je levert voortgangsrapportages aan;
3. Je publiceert en presenteert je onderzoeksresultaten. Je vertaalt wetenschappelijke bevindingen in bruikbare adviezen voor onze publieke opdrachtgevers. Dit doe je in de vorm van advies over de beheersing van risico’s, maar je draagt ook bij aan de voorbereiding van bijeenkomsten van nationale en internationale gremia;
4. In de projecten wordt ook de toekomstbestendigheid van de wetenschappelijke kaders onderzocht. Je houdt ontwikkelingen in dewetgeving bij en speelt hierop in;
5. Je bent een inhoudelijk sparringpartner voor de projectmedewerkers en inspireert je collega’s;
6. Je draagt bij aan de afstemming tussen de projectenwaar jij verantwoordelijk voor bent en
aanpalendewerkzaamheden binnen en buiten het RIVM.

Uniek aan deze baan:
Het RIVM is door haar onaankelijkewetenschappelijke positie een belangrijke speler in maatschappelijke discussies en veel van onze onderzoeksresultaten en adviezen zijn onderdeel van politieke en beleidsmatige besluitvorming. Je draagt hier wezenlijk bij aan veiligheid voor mens en dier,omdat onze kennis over toxicologie en risicobeoordeling directwordt ingezet voor maatschappelijke vraagstukken rond chemische veiligheid van consumentenproducten. Je krijgt de kans om mee te denken over uitdagende en vernieuwende vraagstukken,zoals uiteengezet in de EU Chemicals Strategy

Vacature: Onderzoeker gezondheidsrisico's van stoffen, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) - Werken voor …
https://www.werkenvoornederland.nl/vacatures/onderzoeker-gezondheidsrisico-s-van-stoffen-RIVM-2023-0070#0 3/6 for Sustainability. Wij delen onze kennis oook met het publiek, bijvoorbeeld via dewebsite Waarzitwatin.nl.
De zorg voor morgen begint vandaag. Heb je interesse in deze positie, maar eerstwat vragen? Bel gerust met RIVM-afdelingshoofd Vivian Bos (06-52 477 191).

Functie-eisen:
De baan die bij jou past. Je bent analytisch sterk, jeweet je standpunten goed te onderbouwen en bent in staat om bij te dragen aan methodiekontwikkeling. Je krijgt energie van samenwerken en maakt helderewerkafspraken.Verder neem je mee:
Een afgeronde academische opleiding in een humaan-biologische richting,zoals toxicologie,(medische) biologie of biochemie;
Enige jarenwerkervaring in een relevante functie of promotieonderzoek; Aantoonbare ervaring met de beoordeling van humane effecten, humane blootstelling, kinetiek
en risico’s van stoffen; Aantoonbare ervaring met het opstellen van beleidsadvies, afstemming met opdrachtgevers en het optreden als projectleider;
Ervaring in het opstellen van projectvoorstellen en kennis van Europees en nationaal stoffenbeleid is een pré; Goede mondelinge en schrielijke uitdrukkingsvaardigheden in het Nederlands en Engels.

Arbeidsvoorwaarden:
Salarisniveau schaal 11
Maandsalaris
Min €3.503 – Max. €5.343 (bruto)
Dienstverband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Contractduur Voor de duur van 12 maanden (vooruitlopend op een contract voor onbepaalde tijd)
Minimaal aantal uren per week
32

Overige arbeidsvoorwaarden:
Naast hetsalaris ontvang je een Individueel Keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van je bruto jaarsalaris) en tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelfsamenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalenwanneer jij datwenst. Ook kun je dit budget omzeen in verlof en andersom of besteden aan fiscaal vriendelijke doelen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van je OV-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.
Bijzonderheden:
We zijn benieuwd naar jouw motivatie voor deze functie, en zien een toelichting daarvan dan ook graag terug in je sollicitatiebrief. Daarnaast vragenwe om in jouwcv uitvoerig jouw werkzaamheden te omschrijven,zodatwe een juiste inschatting kunnen maken van jouwervaring.
Het werving- en selectieprocesziet er als volgt uit:
Wanneer we een match zien, nodigenwe jou uit voor een eerste gesprek. Is dat van beide kanten positief? Dan nemenwe contact met je op voor een 2e gesprek.
Zien we het allebei zitten? Dan sluiten we af met een arbeidsvoorwaardengesprek. De selectie van cv's zal plaatsvinden op 4 april. Houd er in jouw agenda rekening mee dat de
eerste gesprekken plaatszullen vinden op 11 april a.s. Omdat werken bij het RIVM een maatschappelijke verantwoordelijkheid met zich meebrengt, zullen we je dan vragen om een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG).
Ben je al in dienst bij het Rijk? Nieuwe loopbaanstappen binnen de rijksoverheid moedigen we aan. Als je solliciteert als“van-werk-naar-werkkandidaat” of als“herplaatsingskandidaat”,stuur dan een kopie van je aanwijzingsbrief mee. Werk je nu via een uitzend- detacheringsbureau bij de Rijksoverheid, vermeld dit dan in je brief.
Het RIVM zetzich in om medewerkersin dienst te nemen die onder de doelgroep van de Wet banenafspraak vallen. Val je in deze doelgroep en sta je in het doelgroepenregister? Dan nodigen we ook jou uit om te reageren! Meerweten? !