Nieuwsbericht RIKILT Wageningen University & Research
16 januari 2018

RIKILT wordt Europees Referentie Laboratorium voor het meten van giftige plantstoffen en schimmelgiffen

RIKILT Wageningen University & Research krijgt een belangrijke taak in Europa als het gaat om onderzoek naar giftige plantstoffen en schimmelgiffen in relatie tot voedselveiligheid.
Vanaf 1 maart 2018 is het instituut het nieuwe Europees Referentie Laboratorium (EURL) voor mycotoxinen en planttoxinen. De taak wordt uitgevoerd in opdracht van de Europese Commissie.

Als EURL moet je er voor zorgen dat het onderzoek en de wettelijk verplichte controle naar giftige plantstoffen en giftige stoffen gemaakt door schimmels in voeding en diervoerder goed wordt opgezet en uitgevoerd. Een belangrijk onderdeel hiervan is het beschikbaar stellen van meetmethoden om deze stoffen te kunnen analyseren. En als bepaalde methoden niet beschikbaar zijn, moet het EURL deze ontwikkelen. Ook organiseert een EURL testen waarmee nationale referentielaboratoria in Europa worden getoetst door analyseresultaten te vergelijken. Wanneer verschillende Europese labs identieke monsters onderzoeken moeten de resultaten namelijk gelijk zijn.

RIKILT heeft al ruim twintig jaar ervaring als EURL. Ze voert deze taak onder andere ook uit voor groeihormonen in dierlijke producten. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit, ondersteund door het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit heeft het Wageningse instituut voorgedragen bij de Europese Commissie als kandidaat voor deze taak.

Informatie voor de pers
Voor meer informatie over dit onderwerp, graag contact opnemen met Jeannette Leenders, tel 0317-480245.
Email: jeannette.leenders@wur.nl, RIKILT Wageningen University & Research