Achtergrond
De Postgraduate Education in Toxicology (PET) is een samenwerkingsverband van 8 Nederlandse universiteiten, die gezamenlijk postinitieel onderwijs in de toxicologie aanbieden. De PET staat onder toezicht van de Commissie van Toezicht van de PET (CvT PET).
Coördinator PET
De CvT PET wordt in haar taken ondersteund door een Coördinator, die daarnaast ook de planning en de uitvoering van het onderwijsprogramma coördineert. Taken en verantwoordelijkheden van de Coördinator zijn omschreven in de bijlage.
De Coördinator PET (m/v) heeft de volgende eigenschappen:
- is gepromoveerd en bij voorkeur erkend toxicoloog (ERT) met ruime kennis van en ervaring in het toxicologisch onderwijs;
- is betrokken bij het toxicologisch netwerk in Nederland en bij voorkeur ook in Europa;
- is een gekwalificeerd docent, heeft ervaring met het coördineren van onderwijs, heeft aantoonbare affiniteit met ontwikkelingen in het onderwijs op internationaal niveau, en kan innoverend werken;
- heeft uitstekende mondelinge en schriftelijke communicatieve vaardigheden in het Nederlands en in het Engels;
- is in staat anderen te motiveren;
- heeft affiniteit met beleid en bestuur en een goed gevoel voor bestuurlijke verhoudingen en processen;
- kan leiding geven aan secretariaat en financiële ondersteuning.
De functie Coördinator PET is parttime (0.4 fte). Het PET office met het secretariaat van de PET is gehuisvest op de campus van Wageningen Universiteit. Aanstelling geschiedt voor een periode van één jaar met uitzicht op verlenging, bij voorkeur op detacheringsbasis.

Bijlage
Taken/verantwoordelijkheden van de Coördinator van de PET
De Coördinator ondersteunt de Commissie van Toezicht van de PET (CvT PET) in haar taken, welke zijn:
- het jaarlijks ten behoeve van partijen opstellen van het postinitieel onderwijsprogramma op het gebied van de toxicologie;
- het bewaken van de voortgang en de kwaliteit van het postinitiële onderwijs op het gebied van de toxicologie;
- het jaarlijks vaststellen van de begroting van de met de coördinatie en de verzorging van het postinitiële onderwijs gemoeide kosten, na vooraf verkregen goedkeuring van partijen;
- het jaarlijks opstellen van tarieven voor deelname aan cursusonderdelen;
- het jaarlijks opstellen van vergoedingen voor het verzorgen van cursusonderdelen;
- het uitbrengen van een jaarverslag voor partijen en andere geïnteresseerden over alle relevante aspecten van de postinitiële opleiding toxicologie.
De Coördinator coördineert de uitvoering van het postinitieel onderwijsprogramma. Daartoe behoren o.a. de volgende taken en (eind)verantwoordelijkheden:
- inschrijven van deelnemers en innen van cursusgelden (conform de vastgestelde tarieven);
- roosteren en plannen van cursusonderdelen in overleg met cursusleiders en met kandidaten/deelnemers;
- ondersteunen van de uitvoering van cursusonderdelen (initiële communicatie met kandidaten/deelnemers; aanbieden digitale leeromgeving; voorbereiden en uitwerken van evaluaties);
- opstellen, waarmerken en verzenden van certificaten van met goed gevolg afgelegde cursusonderdelen
- uitkeren van vergoedingen aan de organiserende instituten (conform de vastgestelde vergoedingen)
- voorbereiden van de jaarlijkse concept begroting en concept jaarrekening - in overleg met financieel deskundigen en met de voorzitter van de CvT PET
Overige taken:
De Coördinator
- stuurt het secretariaat en de financieel deskundigen van het onderwijsprogramma aan
- volgt ontwikkelingen op het gebied van onderwijs – met name het postinitieel onderwijs en met name op het gebied van de toxicologie – en doet voorstellen voor implementatie van nieuwe ontwikkelingen in het onderwijsprogramma
- communiceert met de CvT PET, met name via de voorzitter
- communiceert met de NVT, met name via de voorzitter van het Concilium Toxicologicum (woont de vergaderingen van het CT bij)
- draagt zorg voor de correcte uitvoering en continuering van de samenwerkingsovereenkomst tussen de deelnemende universiteiten
- onderhoudt de betrekkingen met het penvoerend instituut van de PET en communiceert in opdracht van de CvT met alle partijen die deelnemen in de PET
- presenteert de opleiding naar buiten, zowel nationaal als internationaal (bijv., voor en in de Education Committee van Eurotox en het Concilium Toxicologicum van de NVT)