Bestuur van de sectie:

Genetische toxicologie is springlevend!

Genetische schade, mutaties en genoom instabiliteit vormen een essentieel onderdeel van de toxicologie. Genotoxiciteit is onlosmakelijk verbonden met ontwikkeling van kanker en een groot aantal erfelijke aandoeningen. Daarnaast is genotoxiciteit één van de voornaamste oorzaken waarom nieuwe stoffen falen gedurende de ontwikkeling van nieuwe medicijnen.

De brede interesse in genetische toxicologie bleek afgelopen jaar nog uit de toekenning van de Nobelprijs voor scheikunde aan de ontdekkers van verschillende cellulaire mechanismen die ons beschermen tegen DNA schade.

Gezien het belang van genetische toxicologie en het succesvolle onderzoek dat binnen de Nederlandse onderzoeksinstellingen gedaan wordt naar DNA schade en de gevolgen hiervan, bestaat er al jaren de sectie Genetische Toxicologie binnen de Nederlandse Vereniging voor Toxicologie. De afgelopen jaren is deze sectie wat minder actief geweest maar sinds het begin van dit jaar is er een nieuw bestuur dat met vernieuwde energie en ambitie het belang van genetische toxicologie weer onder de aandacht zal brengen en interessante activiteiten zal organiseren voor alle NVT leden.

Als jij interesse hebt in genetische toxicologie, wordt dan lid van deze sectie. Aanmelden kan via de website van de NVT. Ook als je ideeën hebt voor interessante activiteiten horen wij het graag.

Voorzitter:

Dr. Giel Hendriks, Toxys

E-mailadres: g.hendriks@toxys.com

 

Secretaris:

Dr. Jan van Benthem, RIVM

E-mailadres: jan.van.benthem@rivm.nl

 

Bestuursleden:

Dr. Mirjam Luijten, RIVM

Dr. Frederique van den Akker, Triskelion

Dr. Roger Godschalk, Universiteit Maastricht