Artsen en andere professionele hulpverleners met vragen over de mogelijke gezondheidseffecten en behandelingsmogelijkheden bij vergiftigingen, kunnen bellen met het Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum (NVIC) op 088-775 8000 (24 uur per dag en 7 dagen in de week) en informatie vinden op Vergiftigingen.info . Zie ook de website van het NVIC.

Burgers, die zorgen hebben over een mogelijke vergiftiging of minder acute gezondheidsklachten door een chemische stof, wordt geadviseerd contact op te nemen met hun huisarts. In het geval van blootstelling aan de chemische stof van zorg via de woonomgeving, kan een burger daarnaast ook contact opnemen met de GGD (zie voor de juiste vestiging www.ggd.nl). In het geval van blootstelling tijdens het werk, dient naast de huisarts ook de bedrijfsarts ingelicht te worden over de zorgen.

Iedereen kan voor vragen over chemische stoffen in voeding op trefwoord zoeken op de website van het Voedingscentrum (www.voedingscentrum.nl). Voor vragen over chemische stoffen in consumentenproducten kan veel informatie gevonden worden op www.waarzitwatin.nl.

Journalisten kunnen voor het vinden van een expert op een specifiek toxicologisch gebied contact opnemen met de secretaris van het bestuur (zie onder).

Voor algemene vragen over of voor de NVT, kunt u contact opnemen met het NVT bestuur. Contactgegevens bestuur:

p/a Hester Hendriks (secretaris bestuur)
RIVM
Postbus 1 
3720 BA  Bilthoven
Tel. 06 52829224
E-mail: secretaris@toxicologie.nl
Vragen over ledenzaken en mailings worden beantwoord door Yvonne Staal, vragen over het bestuur en externe contacten worden beantwoord door Hester Hendriks.

Voor website-specifieke vragen (bijv. technische mankementen, inloggen) kunt u het beste contact opnemen met de webredactie: beheerder@toxicologie.nl

Voor vragen omtrent de secties kunt u terecht bij de secretaris. U kunt ook direct contact met hen opnemen via onderstaande emailadressen. De secties hebben ook een eigen contactpagina met extra contactgegevens.

Secties:
Arbeidstoxicologie:Arbeid@toxicologie.nl
Geneesmiddelen toxicologie:Geneesmiddelen@toxicologie.nl
Genetische Toxicologie:Genetisch@toxicologie.nl
MilieutoxicologieMilieu@toxicologie.nl
Toxicologische pathologiepathologie@toxicologie.nl
Teratologie en reproductie toxicologieteratologie_reproductie@toxicologie.nl
Risicobeoordelingrisicobeoordeling@toxicologie.nl
Postdoctorale Opleiding Toxicologie
zie eigen contact pagina:http://www.toxcourses.nl/contact-2/