Over Teratologie en Reproduktie Toxicologie

Werkgebied van de sectie Teratologie en Reproductietoxicologie In de reproductietoxicologie wordt de inwerking van giftige stoffen tijdens de zwangerschap nagegaan met betrekking tot schadelijke effecten bij de ongeboren vrucht en bij pasgeboren...

Organisatie van de sectie Teratologie en Reproductietoxicologie

De Sectie Teratologie en Reproductietoxicologie wordt gevormd door onderzoekers en andere specialisten uit uiteenlopende vakgebieden, waaronder die van de toxicologie, de registratie-toxicologie, de moleculaire biologie, de geneeskunde en de epidemiologie....

Contactgegevens van de sectie Risicobeoordeling

Bestuur van de sectie Voorzitter:Drs. Annette Wilschut (DSM) Secretaris en contactpersoon TCDD:Dr. Jacqueline Biesterbos (NVWA) Contactpersoon NVT-bestuur:Drs. Kim Doornebosch (RoyalHaskoningDHV) Overige bestuursleden:Drs. Iris van de Gevel (Janssen Pharmaceutica...

Organisatie van de sectie Risicobeoordeling

Lijkt het je leuk een keer een bijdrage te leveren aan de sectie, meld je dan bij Jacqueline Biesterbos. Mocht je meer informatie willen over de taken van het bestuur, kijk dan op de NVT website of neem contact op met Jacqueline Biesterbos of Annette Wilschut.  ...

Organisatie Toxicologische Pathologie

De doelstellingen van de Sectie Toxicologische Pathologie zijn: het bevorderen van de kennis van de pathologie in de meest brede zin met betrekking tot de effecten van farmacologische en andere chemische stoffen waaraan mens en dier blootgesteld kunnen worden; het...

Over Toxicologische Pathologie

De doelstellingen van de Sectie Toxicologische Pathologie zijn: het bevorderen van de kennis van de pathologie in de meest brede zin met betrekking tot de effecten van farmacologische en andere chemische stoffen waaraan mens en dier blootgesteld kunnen worden; het...

Contactgegevens van de sectie Genetische Toxicologie

Bestuur van de sectie: Genetische toxicologie is springlevend! Genetische schade, mutaties en genoom instabiliteit vormen een essentieel onderdeel van de toxicologie. Genotoxiciteit is onlosmakelijk verbonden met ontwikkeling van kanker en een groot aantal erfelijke...

Organisatie van de sectie Genetische Toxicologie

De doelstellingen van de sectie Genetische Toxicologie zijn: • het informeren van de leden over genetisch-toxicologisch onderzoek in brede zin, in het bijzonder aangaande nieuws en relevante ontwikkelingen in het onderzoek. • het bevorderen van contacten tussen...

Over Genetische Toxicologie

Werkgebied van de sectie Genetische Toxicologie  In de genetische toxicologie is de aandacht gericht op de effecten van inwerking van chemische en fysische agentia op DNA, het erfelijke materiaal van mens en dier, alsmede op de mechanismen die het optreden van die...

Contactgegevens Milieutoxicologie

Bestuur van de sectie Prof. dr. ir. W.J.G.M. (Willie) Peijnenburg  (RIVM & CML) - voorzitter Dr. I. (Ilona) Velzeboer (TNO) - secretaris Dr. S.A.E. (Stefan) Kools (KWR, Watercycle Research Institute) - penningmeester Overige bestuursleden: Dr. T. (Thilo) Behrends...

Organisatie van de sectie Milieutoxicologie

De sectie Milieutoxicologie is in 1982 opgericht. De sectie heeft als doelstelling het bevorderen van wetenschappelijk onderzoek en onderwijs in de milieutoxicologie. Daarnaast zet zij zich in om de toepassing van milieutoxicologisch onderzoek te bevorderen ten...

Over Milieutoxicologie

Sectie Milieutoxicologie We zijn beter bekend als MCT, MilieuChemTox. De sectie Milieutoxicologie is een goed voorbeeld van een multidisciplinaire samenwerking tussen milieuchemici en milieutoxicologen. Vakgebied We willen de interacties van chemische stoffen met...

Contactgegevens van de Sectie Geneesmiddelen

Het bestuur wordt gevormd door:   Prof. dr. D.J. (Daan) Touw (voorzitter). Groningen Research Institute of Pharmacy (GRIP), Rijksuniversiteit Groningen (RUG) en Afdeling Klinische Farmacie en Farmacologie (KFF), Universitair Medisch Centrum Groningen...