Het bestuur heeft de verantwoording om het algemene NVT-doel ‘het bevorderen van inzichten in de verschillende aspecten van de toxicologie gericht op bescherming van mens en milieu’, te bereiken en de daarvoor benodigde
randvoorwaarden te creëren. Lopende zaken waar het bestuur zich op richt zijn onder andere de organisatie van de Jaarvergadering en de daaraan gekoppelde AiO/OiO-dagen en de huishoudelijke vergadering, de opleiding en registratie van toxicologen, de TCDD & website, de financiën van de vereniging, het onderhouden van contacten met internationale organisaties op toxicologisch gebied, en het reilen en zeilen van alle secties.

Het bestuur vergadert circa 6x per jaar.
In 2022 is dat op 12 september en 21 november, in 2023 is dat op 23 januari, 27 maart, 22 mei, 11 september en 13 november met alleen het bestuur en eventueel vertegenwoordigers van de secties. Op 8 juni 2023, tijdens de jaarvergadering, komt het bestuur tevens bijeen voor de jaarlijkse huishoudelijke vergadering met de leden.

Het huidige bestuur bestaat uit:

Paul Jennings, VU (voorzitter)
Juliette Legler, IRAS, UU (vice-voorzitter)
Yvonne Staal, RIVM (1e secretaris / secretaris vereniging)
Hester Hendriks, RIVM (2e secretaris / secretaris bestuur)
Peter Theunissen, CBG-MEB (penningmeester)
Laura Hondebrink, NVIC, UMC Utrecht (toekomstig penningmeester)
Hans Bouwmeester, WUR (lid)
Anne Kienhuis, RIVM (lid)
Joanne Salverda, Nouryon (lid)

Contactgegevens bestuur:

p/a Hester Hendriks (secretaris bestuur)
RIVM
Postbus 1
3720 BA  Bilthoven
Tel. 06 52829224
E-mail: secretaris@toxicologie.nl
Vragen over ledenzaken en mailings worden beantwoord door Yvonne Staal, vragen over het bestuur en externe contacten worden beantwoord door Hester Hendriks.

Jaarverslagen NVT:

Download Jaarverslag 2021
Download Jaarverslag 2020
Download Jaarverslag 2019
Download Jaarverslag 2018
Download Jaarverslag 2017
Download Jaarverslag 2016
Download Jaarverslag 2014- 2015

 

Ethische gedragscode:
De Ethische gedragscode is hier te vinden.