Selecteer een pagina

Het bestuur heeft de verantwoording om het algemene NVT-doel ‘het bevorderen van inzichten in de verschillende aspecten van de toxicologie gericht op bescherming van mens en
milieu’, te bereiken en de daarvoor benodigde randvoorwaarden te creëren. Lopende zaken waar het bestuur zich op richt zijn onder andere de organisatie van de Jaarvergadering en de daaraan gekoppelde AiO/OiO-dagen en de huishoudelijke vergadering, de opleiding en registratie van toxicologen, de TCDD & website, de financiën van de vereniging, het onderhouden van contacten met internationale organisaties op toxicologisch gebied, en het reilen en zeilen van alle secties.

Het bestuur vergadert circa 6x per jaar.
In 2019 is dat op 21 januari, 25 maart, 13 mei, 23 september en 25 november, met alleen het bestuur en eventueel vertegenwoordigers van de secties. Op 12 of 13 juni 2019, tijdens de jubileum jaarvergadering, komt het bestuur tevens bijeen voor de jaarlijkse huishoudelijke vergadering met de leden.

Het huidige bestuur bestaat uit:

Henk van Loveren, UM (voorzitter)
Juliette Legler, IRAS, UU (vice-voorzitter)
Milou Dingemans, KWR Research Institute (1e secretaris)
Minne Heringa, RIVM (2e secretaris)
Peter Theunissen, CBG-MEB (penningmeester)
Suzanne Heemskerk, Radboud UMC (lid)
Rob Stierum, TNO (lid)
Martijn Rooseboom, Shell (lid)

Contactgegevens bestuur:
p/a M.Heringa (secretaris bestuur)
RIVM
Postbus 1
3720 BA Bilthoven
Tel. 030-2744351 of 06-22109168
Email: [email protected]
(Vragen over leden en mailings worden beantwoord door Milou Dingemans, vragen over het bestuur en externe contacten worden beantwoord door Minne Heringa)

Jaarverslagen NVT:

Download Jaarverslag 2017
Download Jaarverslag 2016
Download Jaarverslag 2014- 2015

 

Ethische gedragscode:
De Ethische gedragscode is hier te vinden.

Spring naar toolbar