Het wijzigen van de adresgegevens komt vooralsnog niet door bij de ledenadministratie. Daarom kan het zijn dat u het adres wijzigt op de website, maar toch nog de post ontvangt op uw oude adres. Het is niet eenvoudig gebleken om veranderingen aan het adres op de website direct door te geven aan de ledenadministratie. Omdat het adres verder geen functie heeft op de website, wordt deze verwijderd om verwarring te voorkomen. Als u adreswijzigingen wilt doorgeven kunt u dit doen bij de ledenadministratie.

Waarschijnlijk wordt in de toekomst het adres, wel met koppeling naar de ledenadministratie, opnieuw ingevoerd.

Excuses voor de verwarring en het ongemak die dit met zich mee heeft gebracht.