Selecteer een pagina

Activiteiten & Verslagen

Herstart Linkedin Groep Arbeidstoxicologen

Herstart in Linked- groep van arbeidstoxicologen Linked-in is een online sociaal netwerk, dat gericht is op vakmensen. Het belangrijkste doel van de website is om leden gebruik te laten maken van elkaars netwerk van...

Berichten plaatsen

Nieuwe berichten (activiteiten en dergelijke) kunnen in een lijst komen zoals die van de sectie activiteiten waarin dit bericht ook staat....

Herstart Linkedin Groep Arbeidstoxicologen

Herstart in Linked- groep van arbeidstoxicologen Linked-in is een online sociaal netwerk, dat gericht is op vakmensen. Het belangrijkste doel van de website is om leden gebruik te laten maken van elkaars netwerk van...

Berichten plaatsen

Nieuwe berichten (activiteiten en dergelijke) kunnen in een lijst komen zoals die van de sectie activiteiten waarin dit bericht ook staat....

Aankomende Evenementen

maart 8, 20181:00 pm - 4:30 pm UTC+0
Meeting District Nieuwegein
Blokhoeve 2, Nieuwegein
Evenementen Arbeidstoxicologie / Voorpagina

Gezondheidskundige grenswaarden van gevaarlijke stoffen worden gebruikt om de mate van aanvaardbaarheid van blootstelling te beoordelen. Om de blootstelling op de werkplek te reguleren leiden commissies van deskundigen luchtgrenswaarden af. Diverse landen hebben hun eigen ‘expert-committees’ waarin toxicologische en epidemiologische experts zitting hebben. Ook zijn er internationale commissies van deskundigen, bijvoorbeeld in Europees verband (bijv. SCOEL, RAC, EFSA) of wereldwijd (bijv. in WHO verband). De beoordelingen van de verschillende commissies van deskundigen zijn niet altijd identiek, de voorgestelde grenswaarden wijken soms iets af van elkaar, maar blijven binnen dezelfde orde van grootte. Dat is inherent aan de ´expert judgement´ die nodig is omdat er vrijwel altijd hiaten zijn in de beschikbare gegevens van de relatie tussen de blootstelling en respons.
Maar soms gebeurt het dat een stof op cruciale punten heel anders wordt beoordeeld. Dat geeft aanzienlijke verschillen in de beoordeling van het gevaar. En dat ...

Meer