Doel en Missie NVT

Toxicologie bestrijkt een breed veld van samenwerkende disciplines en richt zich op het bestuderen en evalueren van schadelijke effecten van chemische, fysische en biologische agentia op levende organismen en het milieu, het beoordelen van de risico's van blootstelling aan deze stoffen voor mens, dier en milieu en het adviseren over maatregelen om nadelige effecten te minimaliseren.
Het doel van de Vereniging is het stimuleren van en communiceren over toxicologie ter bevordering van gezondheid van mens, dier en milieu. Dit wordt gedaan door middel van:
• het zijn van dé beroepsvereniging voor toxicologie in Nederland;
• professionals werkzaam in de wetenschappelijke en toegepaste toxicologie te betrekken en te verenigen.
De missie van de Vereniging is:
• het communiceren en bevorderen van de uitwisseling van informatie tussen professionals die werkzaam zijn in de wetenschappelijke en toegepaste toxicologie;
• verbinding maken met internationale organisaties op toxicologisch gebied;
• het bevorderen van innovatief toxicologisch onderzoek;
• het vergroten van het begrip van de principes en de praktijk van de toxicologie;
• het stimuleren van nieuw verworven inzichten;
• het bevorderen van de bekendheid van het vakgebied.
Deze missies worden bereikt via de volgende activiteiten:
• het organiseren en ondersteunen van reguliere symposia en workshops;
• het organiseren van een jaarlijkse brede wetenschappelijke bijeenkomst;
het bieden van erkenning van de status van toxicoloog via registratie en accreditatie;
het ontwikkelen en verzorgen van uitgebreide trainingen en onderwijs (Postdoctoraal Onderwijs in Toxicologie Programma (POT));
• regelmatige communicatie over actuele toxicologische zaken via de TCCD-nieuwsbrief en het Journal of the Netherlands Society of Toxicology.
G

Nieuws

G

Uitgelicht

Save the date, 2025 annual meeting NVT: June 4th and 5th 2025

Save the date! NVT Annual meeting, 4th and 5th of June 2025 Following last weeks' successful 45th Annual meeting, we are happy to announce the dates for the 2025 annual meeting of the Dutch Society...

NVT annual meeting June 7th- 8th, 2023. Toxicology: Does one size fit all?

Dear colleagues, Every toxicologist, regardless of whether they are active in academia, industry, or the regulatory field, has had to deal with research results not being applicable to everyone....

Sponsoren

 

 

Sponsoren

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Shell tankpas? Tank met de MoveMove-tankpas bij Shell