Risicobeoordeling

Risicobeoordeling (6)

Date: 6 April 2017
Location: AkzoNobel Arnhem
Time: 13.00 - 17.15
Title: Adversity in safety studies: How to set a NOAEL?

This meeting addresses the contemporary view on “Adversity in animal studies” and its consequences for deriving a NOAEL. The reason for this meeting is the flared up discussion whether to include organ function in setting a NOAEL, as recently supported by the Society of Toxicological Pathology (STP) in 2 of their recent publications. To underline the actuality of this topic, the EFSA recently published a Guidance of Biological Relevance which is open for comments (see link below).

In the first part of the meeting, the STP position on “adversity” will be highlighted and an alternative view on “adverse” will be presented. In a concluding presentation a comparison will be made of the potential consequences of the new concept of adversity on both the NOAEL and Bench Mark Dose approach.

In the 2nd part of the meeting, the new concept of adversity will be dealt with in an interactive workshop in which the attendees will discuss in small groups the setting of a NOAEL for a number of case studies.

https://www.efsa.europa.eu/en/consultations/call/170306?utm_source=EFSA+Newsletters&utm_campaign=114cbca56e-170308_MM&utm_medium=email&utm_term=0_7ea646dd1d-114cbca56e-59470537

 

Programme:

13.00-13.30: Reception with coffee
13.30-13.35: Introduction by session chair 
13.35-14.00: What is Adverse in animal safety studies? (visie van de Society of Toxicological Pathology)
 Eveline De Rijk (Charles River, Den Bosch)
14.00-14.25: Another way to look at adverse - Pattern recognition in (immune)toxicity
 Frieke Kuper (TNO)
14.25-14.50: Adversity of effects, NOAEL and Bench Mark dose approach
 Bas Bokkers (RIVM)
14.50-15.05 Pauze
15.05-16.30 Interactive workshop (4 case studies)
Moderators: Anja Slikkerveer en Liesbeth Heijink (Astellas)
16.30-16.45 Discussion
16.45-17.15 Drinks

Op 25 oktober 2016 vond de najaarsbijeenkomst plaats van de Sectie Risicobeoordeling van de Nederlandse Vereniging voor Toxicologie. Het thema voor deze bijeenkomst was: “Circulaire economie en recycling; gaat duurzaamheid samen met het beheersen van de risico’s?”

Her verslag kunt u hier vinden.

De volgende presentaties zijn ook beschikbaar:

Presentatie Hester Klein Lankveld

Presentatie Kim Doornebosch

Presentatie Hidde Rang en Jurgen van Belle

Presentatie Martien Janssen

 

 

 

Circulaire economie en recycling; gaat duurzaamheid samen met het beheersen van de risico’s?

25 oktober 2016

TNO, Utrechtseweg 48, 3704 HE, Zeist. Zaal 1.1.08

Met een toenemende vraag naar en een afnemend aanbod van grondstoffen op de wereld is het essentieel om onze grondstoffen zo goed mogelijk te benutten en, indien mogelijk, te hergebruiken. We bevinden ons in een overgangsfase van een lineaire naar een circulaire economie waarbij hergebruik van producten en grondstoffen gemaximaliseerd wordt en waardevernietiging geminimaliseerd. Een consequentie van hergebruik van producten en grondstoffen is dat producten een variabele samenstelling hebben en dat gevaarlijke stoffen zich kunnen ophopen. Illustratief is het voorbeeld van de minerale oliën in voedselverpakkingsmaterialen, dat recentelijk door Foodwatch onder de aandacht is gebracht. Hierdoor rijst de vraag of en hoe we de veiligheid van dergelijke producten kunnen beoordelen en borgen? En vervolgens of duurzaamheid en veiligheid hand in hand kunnen gaan?

Tijdens de najaarsbijeenkomst staan deze vragen centraal. We starten met een overzicht van huidige initiatieven in Nederland om producten en grondstoffen daaruit te hergebruiken. Daarna wordt door verschillende stakeholders inzicht gegeven in hoe men omgaat met duurzaamheid in relatie tot veiligheid. De middag wordt afgesloten met een interactieve sessie waarin de volgende vraag centraal staat: Zijn de huidige risicobeoordelingsmethoden voldoende om de veiligheid van hergebruikte producten te beoordelen?.

U bent van harte uitgenodigd om deze middag aanwezig te zijn. Aan deelname zijn geen kosten verbonden; TNO-Zeist is gastheer. U kunt zich aanmelden bij Sabine Jetten (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.).

 

 

Programma

13.00:  Ontvangst

13.20:  Opening en introductie door dagvoorzitter Lisette Krul (Senior toxicoloog bij TNO)

13.30:  Hester Klein Lankhorst (Directeur Kennisinstituut Duurzaam Verpakken (KIDV))

Gerecycled content: kansen en dilemma’s

13:55:  Kim Doornebosch (Programma manager Product Safety bij Akzo Nobel) -  

Priority Substance Management Program: designing out negative impacts

14.20:  Ger Standhardt (Manager kennisontwikkeling en projecten bij Nederlands Verpakkingscentrum)

Het einde van de verpakking als milieuprobleem

14.45:  Pauze

15.00:  Jurgen van Belle en Hidde Rang (senior beleidsmedewerkers bij ministerie van VWS, Directie Voeding, Gezondheidsbescherming en Preventie (VGP))

Het circulaire volksgezondheidsbelang

15:25:  Martien Janssen (Senior scientist bij centrum Veiligheid, Stoffen en Producten, RIVM)

Plastic recycling in de praktijk: hoe risico's te beheersen?

15:50:  Afsluitende discussie omtrent de vraag:

Zijn de huidige risicobeoordelingsmethoden voldoende om de veiligheid van hergebruikte producten te beoordelen?

16:20:  Conclusies van de middag door dagvoorzitter

16:30:  Borrel

Bestuur

Voorzitter: Dr. Theo G. Vermeire (RIVM)

Secretaris: Drs. Kim Doornebosch (AkzoNobel)

Contactpersoon NVT-bestuur: Drs. Lisette Krul (TNO)


Bestuursleden:
Dr.ir. Dirk van Aken (NVWA)

Dr. Bert Haenen (Janssen Pharmaceutica)

Dr. Fenneke Linker (DSM)

Lijkt het je leuk een keer een bijdrage te leveren aan de sectie, meld je dan bij Kim Doornebosch (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.). Mocht je meer informatie willen over de taken van het bestuur, kijk dan op de NVT website of neem contact op met Kim Doornebosch of Theo Vermeire (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.).


De Sectie Risicobeoordeling houdt zich bezig met de wisselwerking tussen toxicologische kennis en beleidsmatige interpretatie. Populair gezegd komt het er op neer dat de sectie zich bezighoudt met alles wat te maken heeft met toxicologische risico-evaluatie. De activiteiten van de sectie zijn meer probleem- dan discipline gericht.

Het sectiebestuur geeft uitvoering aan het op informele en collegiale wijze bevorderen van contacten tussen leden, het slaan van bruggen met andere secties, evenals het uitwisselen van kennis, concepten en meningen op het gebied van de toxicologische risicobeoordeling. Ter verwezenlijking van deze doelen bevordert het Sectiebestuur de volgende activiteiten:
• workshops
• symposia
• open huis bijeenkomsten
• communicatie en interactie tussen NVT leden.
Gestreefd wordt naar minimaal 2 evenementen per jaar voor leden van de sectie en belangstellenden vanuit de NVT. Sectiebestuursleden treden op als moderator of katalysator.

Het bestuur van de sectie is een afspiegeling van de instanties en bedrijven die werkzaam zijn binnen het veld van de toxicologische risicobeoordeling, zoals:
• overheid
• bedrijfsleven
• adviesorganen en onderzoeksinstellingen 

Het bestuur van de sectie bestaat uit minimaal 3 personen, en kent tenminste een voorzitter en een secretaris. Het bestuur verdeelt de taken onderling. Om de dynamiek te bevorderen wordt het bestuurslidmaatschap in principe voor een periode van drie jaar aangegaan, waarna een maal een directe herbenoeming mogelijk is. De secretaris bewaakt het schema van aftreden. Er is sprake van een quorum bij tenminste 3 personen. Kandidaat-bestuursleden van de sectie melden zich spontaan aan bij het sectiebestuur of worden eventueel aangezocht. Bij de keuze houdt het sectiebestuur rekening met de gewenste afspiegeling van de instanties en bedrijven die werkzaam zijn binnen het veld van de toxicologische risicobeoordeling. Het sectiebestuur evalueert jaarlijks de samenstelling en zal over zaken als nieuw aangetreden bestuursleden, vergaderdata en georganiseerde evenementen algemene bekendheid geven middels publicatie in bijvoorbeeld TCDD. Het sectiebestuur neemt een beslissing inzake eventuele bezwaren ten aanzien van nieuwe bestuursleden.

Werkgebied van de sectie Risicobeoordeling

Iedereen kan in aanraking komen met chemische stoffen. Dit kunnen bijvoorbeeld bestrijdingsmiddelen zijn op groente en fruit, of stoffen in cosmetica, schoonmaakmiddelen, verf of lijm. Schadelijke stoffen kunnen ook voorkomen in lucht, bodem en water. Denk bijvoorbeeld aan uitlaatgassen van auto's in de lucht langs wegen. Deze stoffen kunnen een gevaar opleveren voor de gezondheid van de mens en het milieu. Door de kennis over de nadelige effecten van een stof te vergelijken met de gemeten of berekende blootstelling kan het risico worden ingeschat. Op basis van dat risico kunnen maatregelen worden getroffen om schade voor mens en milieu te voorkomen. 

Agenda

May 2017
S M T W T F S
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
Ga naar boven