Milieu Toxicology

Milieu Toxicology (3)

Bestuur van de sectie

Voorzitter:
Remi Laane (KNCV)

Secretaris:
Chiel Jonker (KNCV) 

Penningmeester:
John Parsons (KNCV)

Vertegenwoordiger NVT bestuur:
Evelyn H.W. Heugens (NVT) 

Bestuursleden:
Marie-Élène Boivin (NVT)
Harm G. van der Geest (NVT) 
Willem de Lange (KNCV)
Gorgias Meijers (KNCV) 
Heike Schmitt (NVT)
Ingrid Sterenborg (NVT)

Meer informatie over de sectie en haar activiteiten kunt u hier vinden. 

De sectie Milieutoxicologie is in 1982 opgericht. De sectie heeft als doelstelling het bevorderen van wetenschappelijk onderzoek en onderwijs in de milieutoxicologie. Daarnaast zet zij zich in om de toepassing van milieutoxicologisch onderzoek te bevorderen ten behoeve van de instandhouding en verbetering van de kwaliteit van het milieu. In samenwerking met de leden organiseert of ondersteunt het sectiebestuur symposia en workshops om deze doelstelling te bereiken. Het sectiebestuur volgt activiteiten van internationale organisaties als SETAC en SECOTOX op de voet, en draagt zo nodig bij aan (deel)activiteiten.

Sinds 2006 vergadert en opereert het bestuur samen met het bestuur van de sectie Milieuchemie van de Koninklijke Nederlandse Chemische Vereniging (KNCV). Deze samenwerking bevalt uitermate goed en zal daarom worden gecontinueerd. Het gezamenlijke bestuur kan daarmee worden gezien als één bestuur. Het bestuur staat altijd open voor suggesties van haar leden voor onderwerpen voor workshops, excursies, studiedagen, symposia.

Werkgebied van de sectie Milieutoxicologie

De cyclus van giftige stoffen in het milieu en de mogelijke effecten van deze stoffen op flora en fauna vormen het werkgebied van de milieutoxicologie. Daarbij richt men niet alleen de aandacht op afzonderlijke organismen, maar tracht men binnen dit werkgebied inzicht te krijgen in het voortbestaan van ecosystemen, levensgemeenschappen van verschillende soorten planten en dieren in samenhang met hun omgeving. De milieutoxicologie onderzoekt hoe stoffen worden gedistribueerd over water, bodem en lucht, hun eventuele omzetting in andere stoffen, de manier waarop stoffen een levensgemeenschap binnenkomen en verlaten, hoe zij via voedsel doorgegeven worden, en wat daarvan de gevolgen zijn voor het voortbestaan van levensgemeenschappen. Voorspellingen over de risico's van bepaalde stoffen voor het milieu vormen daarbij het uiteindelijke doel.

Agenda

August 2017
S M T W T F S
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
Ga naar boven