Registratie Toxicoloog

Registratie Toxicoloog (9)

De NVT erkent en registreert vakbekwame toxicologen op basis van opleiding en ervaring.

De algemene eisen voor erkenning zijn vastgesteld en worden bewaakt door het Concilium Toxicologicum (CT). Opleiding wordt aangeboden binnen een samenwerkingsprogramma van Nederlandse universiteiten - de Postgraduate Education in Toxicology (PET). De verantwoordelijkheid voor de professionele erkenning, registratie en herregistratie van personen als toxicoloog is belegd bij de Registratiecommissie Toxicologie (RT).

Voor meer informatie over de procedure voor deelname en over het opleidingsprogramma, ga naar Opleiding Toxicologie.

Kandidaten, die wensen te worden opgeleid tot toxicoloog, wordt geadviseerd éérst een door de NVT erkende Opleider te zoeken. De NVT Opleider draagt de eindverantwoordelijkheid voor de opleiding en stelt in overleg met de kandidaat een voorstel op voor een persoonlijk opleidingsplan en een opleidingscommissie. Het opleidingsplan bestaat uit een theoretische component (zie onder) en een praktische component, die bestaat uit het verwerven van expertise in toxicologisch onderzoek of in de toegepaste toxicologie. Beide componenten dienen afgestemd te worden op de eisen die het CT aan de Opleiding tot Toxicoloog stelt. De NVT Opleider legt het opleidingsplan ter goedkeuring voor aan de Registratiecommissie Toxicologie (RT). Na goedkeuring wordt de kandidaat door de RT geregistreerd als “Toxicoloog in Opleiding”.

Algemeen registratie
Toxicologen kunnen hun vakbekwaamheid laten registreren als zij voldoen aan bepaalde opleidings- en ervaringseisen. De opleiders zijn eindverantwoordelijk voor de opleiding tot toxicoloog. Zij stellen, in overleg met de kandidaat, een opleidingsplan en een opleidingscommissie samen en leggen die ter goedkeuring voor aan de registratiecommissie. Na goedkeuring door de registratiecommissie volgt opname in het register van toxicologen-in-opleiding. Na succesvolle voltooiing van het opleidingsplan volgt dan registratie. De registratie kent twee routes: 1) toxicoloog onderzoeker en 2) deskundige toegepaste toxicologie. De NVT-registratie geldt voor een periode van vijf jaar. Vervolgens is periodieke herregistratie nodig. De registratiecommissie toetst de aanvragen tot (her)registratie.

Erkenning en registratie volgen in het algemeen op de succesvolle voltooiing van het persoonlijk opleidingsplan. De eisen voor registratie en voor herregistratie zijn vastgelegd in de Besluiten van het Concilium Toxicologicum. De Registratiecommissie Toxicologie (RT) beoordeelt alle aanvragen tot (her)registratie. Een Aanvraagformulier voor registratie kan via deze link worden gedownload. Raadpleeg hierbij svp ook de Toelichting Registratie als Toxicoloog van de RT. Voor meer achtergrondsinformatie over de registratie en de registratieprocedure zie ook: Huishoudelijk Reglement NVT en FAQs over (her)registratie. Ervaren toxicologen, die rechtstreeks geregistreerd willen worden, wordt geadviseerd om hierover contact op te nemen met de RT voorafgaand aan het indienen van een aanvraag

  • Waarom zou ik mij laten registreren als erkend toxicoloog?
  • Mag ik de titel ‘erkend toxicoloog’ ook officieel gebruiken? Ook in het buitenland?
  • Heb ik altijd een opleider nodig voor mijn registratie?
  • Hoe beoordeelt de registratiecommissie of een niet POT-cursus aan dezelfde criteria voldoet als POT cursus?
  • Is mijn promotor ook mijn opleider?
  • Wanneer krijg ik antwoord op mijn verzoek tot (her)registratie of opname lijst toxicoloog-in-opleiding?
  • Wat kan ik doen als de registratiecommissie mijn verzoek(en) tot vrijstelling afkeurt? 
  • Kan ik zowel voor verplichte modules als keuzemodules vrijstellingen aanvragen?

Registratiecommissie Toxicologie

Samenstelling

De Registratiecommissie Toxicologie (RT) bestond in verslagjaar uit de volgende leden: dr.ir. P.T.J. Scheepers (voorzitter), mevrouw dr. A. Slikkerveer (secretaris), mevrouw dr. S. Kezic, dr. E.D. Kroese en mevrouw dr.ir. J.H.E. Arts. Mevrouw Slikkerveer is dit jaar afgetreden en heeft haar functie overgedragen aan de heer Kroese. De vrijgevallen plaats is opgevuld door drs. M.A.J. van Velthoven. Dr. J. Louisse schoof bij de laatste vergadering aan als potentiƫle opvolger van dr. S. Kezic. Dr. F.A.W. Koeman verzorgde de administratie en hield het register bij ten kantore van de KNCV te Leidschendam.

Agenda

August 2017
S M T W T F S
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
Ga naar boven